Irak Güvenlik Raporu – Eylül 2018 –

 100,00

Uluslararası basında, Irak’ın ulusal haber kaynaklarında ve açık kaynaklarda yayımlanan güvenlik raporlarından elde edilen bilgilere göre, ülkede önceki yıllarla kıyaslandığında meydana gelen terör olaylarında azalma ve olumlu yönde bir iyileşme gözlenmesine rağmen, ülke genelindeki güvenlik durumu, kırılgan bir yapı göstermeye devam etmekle beraber istikrarsızlığını muhafaza etmektedir.

Bu dönemde, Irak’ın güneyinde özellikle Basra bölgesinde ağustos ayında elektrik, temiz su gibi yetersiz kamu hizmetleri ve istihdam nedeniyle meydana gelen büyük ölçekli protestoların devam ettiği görülmüştür. Basra bölgesinde gösteriler esnasında artan şiddet olaylarında İran’ın Basra’daki konsolosluk binasının ve bazı siyasi partilerin binalarının göstericiler tarafından ateşe verilmesi bölgedeki gerilimi daha da arttırmıştır. Dönem ortasından itibaren Basra’daki durumda sakinleşme görülürken, zaman zaman küçük ölçekli olarak devam eden gösteriler gözlemlenmiştir. Ayrıca, Bağdat merkezde Basra’da devam eden hükûmet karşıtı gösterilere destek amaçlı, küçük çaplı gösteriler düzenlenmeye devam edildiği ve gösteriler nedeniyle Bağdat merkezde güvenlik maksadıyla yol ve köprülerin kapatıldığı sıkı güvenlik tedbirleri uygulandığı görülmüştür.

Kategoriler: